Outubro 29, 2017

Presentación na asemblea anual de Divulgacción

Presentación na asemblea anual de Divulgacción

Cada ano, Divulgacción (ou Asociación Galega para a Comunicación e a Cultura Científica e Tecnolóxica) realiza un encontro anual cunha parte privada, a asemblea de socios, e unha parte pública,