Decembro 23, 2017

Galicia sen agua baixo a luz de lúa

A Lúa sobre o río

A Terra móvese. A terra muda. A codia terrestre actual é o resultado de milleiros de anos de lenta evolución. A interacción entre auga e solo é moi importante. Cando