Xaneiro 10, 2018

Un espectáculo de balde no ceo

Créditos: Alfredo Madrigal O ceo a simple vista é un espectáculo. E de balde. Ao alcance de todos, sen distinción de idade, condición social ou educación. O simple feito de