Xaneiro 22, 2018

Unha Lúa case nova

Créditos: Pablo J. Martínez Alemparte O ciclo das fases da Lúa segue mes a mes. O crecente lunar segue á Lúa nova. Porén, nos primeiros días do abalo somos quen