Febreiro 26, 2020

Rosalía é unha estrela

Créditos da imaxe: Pablo Martínez Alemparte No ceo hai millóns de millóns de estrelas. A simple vista podemos albiscar unhas 4 500 desde ceos escuros. Nesta imaxe, tomada con longa