Aviso Legal

DATOS DA EMPRESA

En cumprimento do artigo 10 da Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, Xose Dositeo Veiga Alonso infórmao de que os seus datos de identificación son os seguintes:

  • Denominación social: Xose Dositeo Veiga Alonso.
  • C.I.F.: 34983274k.
  • Domicilio social: Rua Concordia, 1 – 1º B. 32003 – Ourense
  • Teléfono: 717713141
  • Correo electrónico a efectos de comunicación: info@ceosgalegos.com

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e Xose Dositeo Veiga Alonso consideraranse eficaces, a todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web ceosgalegos.com (no sucesivo nomeada A WEB), do que é titular Xose Dositeo Veiga Alonso.

A navegación pola web de Xose Dositeo Veiga Alonso atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, non obstante, Xose Dositeo Veiga Alonso condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo cumprimento do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así coma o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a Xose Dositeo Veiga Alonso, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis alá do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a Xose Dositeo Veiga Alonso e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario ten a obriga de facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a Xose Dositeo Veiga Alonso ou fronte a terceiros, de calquera dano e/ou prexuízo que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento de dita obriga.

POLÍTICA DE ENLACES E EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Xose Dositeo Veiga Alonso non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través dos enlaces establecidos na súa web e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio dos enlaces.

Xose Dositeo Veiga Alonso declara ter adoptado todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que aos usuarios da WEB puidesen derivarse da navegación pola mesma. En consecuencia, Xose Dositeo Veiga Alonso non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS

Esta páxina web pode recoller datos dos seus visitantes por medio do uso de cookies. Consultar a política de cookies, no seu caso.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de xeito que sexa informado da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro.

PROTECCIÓN DE DATOS

No caso de que na web fosen recollidos datos de carácter persoal, para máis información consultar a política de privacidade.