Ceos Galegos 2021

Foto anteriorFoto seguinte
O concurso rematou!
Título: Nebulosa do Mago
Autor: Alfredo Madrigal
Votos: 6

Categoría: Con Telescopio
Visualizacións: 151
Descrición: Capturada en banda estreita e procesado por paleta Hubble (SHO). Son 75 fotos en Hidróxeno alpha, 20 fotos en sofre 2, 12 fotos en oxíseno 3, facendo un total de case 18 horas de exposición. Ceo escala bortle 1 (excelentes ceos escuros).