CeosGalegos19: os premios

Na convocatoria do ano 2019 ampliamos categorías polo que chegaremos a un total de 30 lotes de premios diferentes. Estamos a falar con diversas entidades e casas comerciais para configurar os diferentes lotes de produtos. Iremos presentando durante os vindeiros días.

Premios do xurado para cada unha das cinco categorías.

 • Primeiro premio do xurado:
  • Premio en metálico: 200 euros.
  • Diploma acreditativo: contén unha imaxe facsimilar numerada dunha páxina do único exemplar do libro De revolutionibus orbium coelestium de Nicolao Copérnico.
  • Xantar para 2 persoas no Parque Náutico de Castrelo o día da gala.
 • Segundo premio do xurado:
 • Terceiro premio do xurado:
  • Diploma acreditativo: contén unha imaxe facsimilar numerada dunha páxina do único exemplar do libro De revolutionibus orbium coelestium de Nicolao Copérnico.
  • Xantar para 2 persoas no Parque Náutico de Castrelo o día da gala.

Premios do público (ás imaxes máis votadas na web) para cada unha das cinco categorías.

 • Primeiro premio do público:
  • Lote de produtos por determinar.
  • Diploma acreditativo: contén unha imaxe facsimilar numerada dunha páxina do único exemplar do libro De revolutionibus orbium coelestium de Nicolao Copérnico.
  • Xantar para 2 persoas no Parque Náutico de Castrelo o día da gala.
 • Segundo premio do público:
  • Lote de produtos por determinar.
  • Diploma acreditativo: contén unha imaxe facsimilar numerada dunha páxina do único exemplar do libro De revolutionibus orbium coelestium de Nicolao Copérnico.
  • Xantar para 2 persoas no Parque Náutico de Castrelo o día da gala.
 • Terceiro premio do público:
  • Diploma acreditativo: contén unha imaxe facsimilar numerada dunha páxina do único exemplar do libro De revolutionibus orbium coelestium de Nicolao Copérnico.
  • Xantar para 2 persoas no Parque Náutico de Castrelo o día da gala.

Aos premios aplicaráselles as retencións legais oportunas. A invitación ao xantar é para o premiado (que deberá acudir á gala ou a persoa na que delegue) e un acompañante. Non é acumulativa. Se un mesmo/a autor/a recibe varios premios só terá unha invitación ao xantar.