Concursos 2019

Mellores imaxes do ceo galego 2019

 • Concurso á mellor imaxe do ceo galego 2019 (pendentes de convocar)

#PerseidasGalegas19

 • Concurso á mellor imaxe dos meteoros das perseidas de 2019
  • As imaxes teñen que rexistrar algún meteoro das perseidas deste ano 2019, desde territorio galego.
  • As imaxes serán enviadas mediante o formulario da web do concurso. Cada autor poderá enviar ata un máximo de 3 imaxes.
  • As imaxes terán que respectar as mesmas condicións que as outras que se publican na web www.ceosgalegos.com.
  • As imaxes optarán ao premio do público (mediante votación na web de usuarios rexistrados) e ao premio do xurado.
  • O prazo de recepción será ata o martes 3 de setembro de 2019, máis a votación do público abrirase o 28 de agosto.
  • O xurado estará formado por Jorge Mira (catedrático da Universidade de Santiago de Compostela) e Ángel D. Rodríguez Arós, gañador da edición do concurso #PerseidasGalegas18 e profesor da Universidade da Coruña..
  • O premio do xurado a unha única imaxe consistirá en:
   • dous libros adicados persoalmente polos seus autores: “E fíxose a luz!” de Salvador Bará e “A que altura está o ceo” de Jorge Mira.
   • invitación a xantar/cea temática para 2 persoas no Parque Náutico de Castrelo (Castrelo de Miño, Ourense), nunha fin de semana por concretar, durante a gala anual Ceos Galegos 2019 (data a concretar de xaneiro de 2019).
   • caixa de “pastas de estrelas”.
   • diploma acreditativo, con edición facsimilar e imaxe do sistema copernicano, tirada do único exemplar galego de De revolutionibus orbium coelestium.
   • os premios teñen un valor económico aproximado duns 200 euros. Poderán ser substuídos por outros de igual ou superior valor pero en ningún caso canxeados por diñeiro.
  • O premio do público a unha única imaxe consistirá en:
   • dous libros adicados persoalmente polos seus autores: “E fíxose a luz!” de Salvador Bará e “A que altura está o ceo” de Jorge Mira.
   • invitación a xantar/cea temática para 2 persoas no Parque Náutico de Castrelo (Castrelo de Miño, Ourense), nunha fin de semana por concretar, durante a gala anual Ceos Galegos 2019 (data a concretar de xaneiro de 2019).
   • caixa de “pastas de estrelas”.
   • diploma acreditativo, con edición facsimilar e imaxe do sistema copernicano, tirada do único exemplar galego de De revolutionibus orbium coelestium.
   • os premios teñen un valor económico aproximado duns 200 euros. Poderán ser substuídos por outros de igual ou superior valor pero en ningún caso canxeados por diñeiro.
  • No caso de que unha mesma imaxe resulta gañadora das dúas categorías só recibirá un dos lotes de regalos e sendos diplomas.
  • O xurado poderá decidir outorgar áccesits adicionais a algunha imaxe que teña valores especiais. Estes consistirán en mención e diploma acreditativo.
  • O xurado poderá declarar o premio deserto.
  • A decisión do xurado será inapelable.
  • Tanto a decisión do xurado profesional como a votación do público serán anunciadas ao longo do mes de setembro de 2019.
  • O/A premiado será informado por correo electrónico e redes sociais.
  • O premio será entregado durante a gala Ceos Galegos 2019, que será de asistencia obrigatoria.
  • Calquera consulta ou conflito sobre o concurso será resolto polos organizadores.

Eclipse de Lúa 2019

 • os autores asumen as condicións xerais desta web para o uso das imaxes
 • os autores acreditan que as imaxes que suben son da súa propiedade. Poden subir un máximo de 5 imaxes por autor
 • as imaxes deben conter necesariamente á Lúa durante algunha fase da eclipse do 21 de xaneiro de 2019
 • as imaxes poden estar tiradas por calquera medio fotográfico, con paisaxe, con xente ou só con elementos astronómicos
 • admítense correccións básicas de niveis con aplicacións informáticas ou procesados como apilados, panorámicas, secuencias. Pódeselle pedir ao autor que explique todo o procesado da imaxe publicada
 • as imaxes teñen que estar feitas cos pés en Galicia
 • o autor debe conservar os orixinais sen modificar (raw de existir) ou cando menos cos datos EXIF para posibles comprobacións futuras
 • permítese engadir texto explicativo, especialmente para o premio de imaxe didáctica
 • calquera dúbida sobre as normas de participación será resolta polo editor da web

Premios

 1. Sorteo entre as imaxes publicadas. Queremos fomentar a realización de fotos do ceo por calquera medio técnico. Cada imaxe da galería recibe automaticamente un número de identificación único ou ID. Estes números serán introducidos nun bombo virtual na web Randorium para o sorteo do premio do concurso. O prazo de admisión de imaxes remata o 29 de xaneiro. O sorteo realizarase uns días despois, sendo anunciado previamente nas nosas redes sociais. O premio:
  • Unha edición especial de #CeosGalegos19 #GalicianSkies19 asinada por todos os fotógrafos
  • Un lote de “estrelas de galleta”: caixa con pastas caseiras con forma de estrela e instrucións para servilas con forma de 2 constelacións. Regalo aportado polo restaurante do Parque Náutico de Castrelo (Castrelo de Miño, Ourense).
  • Serán enviados por servizo de mensaxería ao longo do mes de febreiro ao enderezo aportado polo gañador.
 2. Premio do público á mellor imaxe da eclipse votada ao través desta web, despois do 29 de xaneiro. Abrirase un periodo de unha semana para que poidan votar os usuarios. Os autores poderán facer a promoción que estimen oportuna das súas imaxes. Os premios a un único autor:
 3. Premio do xurado á mellor imaxe da eclipse. O xurado está formado por Manuel Vicente (condutor do programa Efervesciencia da Radio Galega), Martin Pawley (condutor da sección “A noite é necesaria” de RadioVoz e primeiro premio 2018 á divulgación astronómica outorgado pola Federación de Asociacións Astronómicas de España) e un terceiro por confirmar. O premio a un único autor:
  • Diploma acreditativo, un exemplar personalizado e numerado que contén unha imaxe facsimilar do único exemplar galego coñecido do libro “De revolutionibus orbium coelestium” de Nicolao Copérnico.
  • Xantar/cea para dúas persoas na gala anual 2019.
  • Lote de regalos.
  • O xurado poderá acordar algunha mención especial se estima que algunha imaxe o merece por algunha característica singular.
 4. Premio Divulgacción á imaxe máis didáctica da eclipse. O xurado estará formado pola Xunta Directiva da Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica que  poderá pedir os  informes que desexe.

O premio de xantar/cea será na gala anual que se realice en data e lugar a concretar, no mes de decembro de 2019 ou xaneiro de 2020. Non é acumulativo con outros  posibes premios neste ou noutros concursos, é dicir, só se poderá gozar dunha soa invitación aínda que se gañe varias veces. Os diplomas e os lotes de regalos si son acumulativos e requerirán asistencia á citada gala.